Villkor

markus spiske Pd6F7auNy38 unsplash

Mediskurser är för 16-åringar och äldre
Medis verksamhet riktar sig i huvudsak till vuxna.
OBS! Det innebär att barn inte längre erbjuds individuell musikundervisning i Medis regi.
Särskilda kurser för vuxna tillsammans med barn arrangeras och markeras med ett (B). Se mer information nedan.

Bindande anmälan
Kom ihåg att en kursanmälan är bindande, när du anmäler dig. Det innebär att du ska vara beredd att betala för kursen och eventuellt kursmaterial/ingredienser.

Du måste avboka din plats till kansliet senast en vecka före kursstart, helst via epost medis@mariehamn.ax.
Om du inte har avbokat din plats i tid, måste du betala kursavgiften.

Vi behöver veta att en kurs har tillräckligt med deltagare för att få starta och fortsätta. Kom därför ihåg att inte vänta med din anmälan!

Populära kurser har kö. Avboka din plats så fort som möjligt om du inte kan delta, att fler kan få plats.
Om du har anmält dig till fel kurs, exempelvis fel nivå på en språkkurs, flyttar vi dig till rätt nivå om det finns platser kvar eller till en helt annan kurs.

Avbokning och annullering
Kurser måste annulleras senast sju (7) dagar innan kursstart, annars faktureras kursavgiften och övriga eventuella kostnader.
Annulleringen kan göras inom utsatt tid via webben (”Mina kurser”) eller via kontakt med kansliet. Säkrast är det då att du skickar epost till medis@mariehamn.ax.
Att avanmäla sig när man får ”Välkommen till kurs”-meddelandet är för sent. En annullering kan inte göras via kursens lärare.

Prova på - kurser är markerade med en *
Det finns enstaka kurser där kursens första tillfälle är ett Prova på-tillfälle. Du anmäler dig som vanligt till den kursen.
Om du märker att kursen INTE passar dig, skall du avboka den direkt till Medis kansli före nästa tillfälle. Annars har du tagit emot din plats och kommer att faktureras.

Påminnelse inför kursstart
Vi skickar ut en påminnelse via epost och/eller sms inför kursstart. Därför är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig i vårt kursbokningssystem www.medis.ax. Kolla det en extra gång.
Brådskande ändringar, till exempel inställd lektion eller byte av kurslokal, meddelas via sms.

Kursavgifter
Kursavgifterna baserar sig i huvudsak på antalet lektioner.
För specialkurser som är dyrare att arrangera än vanligt fakturerar vi en högre avgift.

De fastställda kursavgifterna gäller för personer som är bosatta på Åland. För övriga deltagare höjs avgiften med 20 procent.

Den som påbörjar en kurs senare kan få reducerad avgift baserad på resterande lektioner enligt prislistan.
Avgifterna är fastställda av Bildningsnämnden i Mariehamn.

Fakturarutiner
Kursavgifterna betalas via faktura som du får per post eller som e-faktura.
OBS! Aktivera gärna Medis för e-faktura i din internetbank, när du får din första faktura.
Skickade fakturor krediteras endast vid felaktighet från Medis sida.
Belopp lägre än 15 euro återbetalas inte.

Vi behöver ditt personnummer (signum) av säkerhetsskäl för att säkerställa att det är rätt person som deltar i en kurs. Det är nödvändigt, eftersom kunden vid faktureringen identifieras mot befolkningsregistret. Om namnet och personbeteckningen inte stämmer överens blir kundens konto ”låst”.

Frånvaro
Meddela kansliet, om du är borta från ett kurstillfälle. Om du har uteblivit vid de två första tillfällena utan att anmäla till kansliet, riskerar du att förlora din plats.
Om du avbryter kursen återbetalas inte kursavgiften.

Om jag blir sjuk
Avdrag på kursavgift p.g.a sjukdom sker endast mot uppvisande av sjukintyg.
Meddela din sjukfrånvaro eller avboka din plats på kursen. Skicka in en kopia på sjukintyget eller kom in och visa det i receptionen inom två veckor. Annars finns risk att du faktureras full avgift. Vi noterar sjukfrånvaron men sparar inga intyg.
Belopp lägre än 15 euro återbetalas inte.

Om läraren är sjuk
Om läraren är sjuk försöker vi i första hand hitta en vikarie. Om det inte lyckas ställs kurstillfället in.
Enstaka kurstillfällen tas inte igen.
Enstaka avbokade eller inställda kurstillfällen återbetalas inte.
Vid lärares längre sjukdom återbetalas den del av kursen som inte utnyttjats, men antalet kurstillfällen som återstår ska då överskrida 1/3 av kursen.

Om läraren är sjuk - individuella lektioner
Om läraren är sjuk eller får förhinder ska kursdeltagaren få alternativ lektionstid under terminen eller motsvarande avdrag på kursavgiften. Ansvarig lärare informerar kansliet om vad som gäller.

Individuella musiklektioner
Du kan endast anmäla dig till EN individuell kurs i samma “ämne” inom musik (t ex sång eller ett visst instrument).  
Principen finns till för att fler skall få delta. Om någon anmäler sig till flera kommer vi att plocka bort den ena.

Keramikkurser
Vi vill att våra mest populära kurser är tillgängliga för alla ålänningar. På grund av det begränsade antalet studieplatser kan du delta i en helterminskurs i keramik per läsår. Du kan självklart anmäla dig till flera kurser, men du hamnar på väntelista eftersom nyanmälda har förtur. Vi går igenom väntelistan och meddelar dig om du har fått plats.
Helgkurserna kan vem som helst anmäla sig till.
Notera att materialkostnaderna ingår i kurspriset för de flesta keramikkurserna.

Mediskurser för föräldrar och barn
Sedan våren 2024 arrangerar Medis inga kurser enbart för barn. Det finns några vuxen-barnkurser där utgångspunkten är att en vuxen deltar med ett eller två barn. 
I kursinformationen framgår hur många barn som kan delta/vuxen.
Det är endast den vuxna som betalar deltagaravgift på natur- och musikkurser.
För vuxna och barn på hantverkskurser betalar varje deltagare en kurs- och eventuell materialavgift.
Det måste vara en vuxen med på vuxen- och barnkurs.

Försäkringar
Våra kursdeltagare är inte försäkrade via Medborgarinstitutet i Mariehamn.
Kontrollera att du har en egen giltig olycksfallsförsäkring.

Kursintyg
Vill du ha ett kursintyg över genomförda kurser hos Medis, kontaktar du Medis kansli.

Uthyrning
Klassrum, festsalen och undervisningsköket går att hyra för privata arrangemang.
Vi har ofta lediga utrymmen under veckosluten. Kontakta Medis kansli för prisuppgifter.