Personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom Medis – GDPR 

När du är kursdeltagare hos oss, lagras dina uppgifter i vårt eKurs-system så länge
som det krävs för att Medis ska kunna administrera kurserna eller så länge som vi
måste lagra dem enligt lag och avtal. Därefter anonymiseras de enligt gällande
rutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem.
Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.
Vill du anonymisera dina uppgifter tidigare, till exempel när du avslutat och betalt
för din senaste kurs, inte har obetalda fakturor och inte har några anmälningar
framöver, ska du kontakta Medis kansli.


Medborgarinstitutet i Mariehamn behandlar personuppgifter i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas för
dataskyddsförordningen, och är mera kända under den engelska förkortningen
GDPR. Du hittar mer information om hur vi följer dataskyddsförordningen på
www.mariehamn.ax/register