Våren 2024 - Tillsammans

Välkommen till en ny termin vid Medis på Åland!
Medis är fortfarande mitt i många pågående förändringsprocesser med både nya system, rutiner och ny personal. Vi har fått förslag på förbättringsområden, konstruktiva synpunkter och uppmuntran. Tack för överseende och tack för att ni återkopplar!
Medis har en engagerad kärna av lärare och övrig personal, ett hundratal kunniga kursledare utspridda över hela Åland och flera tusen aktiva deltagare. Utan dig som deltagare och lärare skulle Medis inte finnas. Tillsammans kan vi utvecklas och utveckla.
För mig är Medis en plats och en verksamhet som gör skillnad. Genom meningsfulla kurser, gemenskap, utbyte och sammanhang ökar vi vårt välmående och gör världen lite bättre.
Den fria bildningens uppgift är också att bredda oss, ruska om våra fördomar och lära oss att se på företeelser från olika håll.
Många vet inte om att Medis är platsen där närmare 150 studerande från – just nu – 40 olika länder dagligen
lär sig svenska på olika nivåer.

Våra klassrum är i användning från morgon till kväll. Vi vill skapa en miljö av trygghet och vänlighet, där det är lätt att lära sig och känna delaktighet i samhället. Jag tror på bildning, fördjupning och upptäckarlust.
Välkommen att ta emot den kommande våren tillsammans med oss!

20231010 104157 

Ester Laurell
t.f. rektor