Hyra lokaler

Det går att hyra våra lokaler, här är priserna

 

Medborgarinstitutet, hyrestaxor      
Höjning 10 %      
       
  max 4h/dag över 4h/dag följande h
Festsalen 97 193  
Större klassrum 62 124  
Mindre klassrum 36 72  
Undervisningsköket 79 79 19
  Per lektion    
Datasal 64