Regler

markus spiske Pd6F7auNy38 unsplash

Bindande anmälan  
Kursanmälan är bindande. Om du inte har avbokat din plats senast en vecka innan kursstart måste du betala kursavgiften.  
Om du har anmält dig till fel kurs, exempelvis fel nivå på en språkkurs. Då flyttar vi dig till rätt nivå om det finns platser kvar eller till en helt annan kurs som du kan tänka dig. 
 
Prova på! 
Det finns enstaka, separata kurser som är ett gratis prova-på-tillfälle. Du måste anmäla dig till dem. Prova-på-kurser garanterar inte plats på ordinarie kurs. Kursdeltagare som gör en bindande anmälan har alltid förtur till platserna.  

Keramikkurser 
Vi vill att våra mest populära kurser är tillgängliga för alla ålänningar. På grund av det begränsade antalet studieplatser kan du delta i en helterminskurs i keramik per läsår. Du kan självklart anmäla dig till flera kurser, men du hamnar på väntelista eftersom nyanmälda har förtur. Vi går igenom väntelistan och meddelar dig om du har fått plats.  Platserna lämnas ut efter ordningen på väntelistan. Helgkurserna kan du anmäla dig till så många som du vill.  
 
Kursavgifter 
Kursavgifter betalas via faktura som du får per post. 
Kursavgifterna är subventionerade, men gäller endast för personer som innehar ett finskt signum (personnummer). Priser bestäms enligt Bildningsnämnden 72 §, 11.10.2022

Fakturarutiner 
Fakturorna skickas i samband med kursstart. Skickade fakturor krediteras inte, såvida det inte beror på någon felaktighet från vår sida eller att kursen inhiberas. Kom därför ihåg att avanmäla dig i tid. Detta gäller inte om du har blivit sjuk och kan uppvisa läkarintyg. Du måste ändå alltid komma ihåg att avboka din plats i rimlig tid i samband med insjuknandet och att skicka in en kopia på sjukintyget.  
 
Frånvaro 
Om du inte kan närvara vid kursstarten meddela kansliet. Om du har uteblivit vid de två första tillfällena utan att anmäla till kansliet ger vi bort din plats om det finns väntelista. 

Du anmäler frånvaro till kansliet genom att i första hand mejla medis@mariehamn.ax och i andra hand genom att ringa 018-531 620.

Om läraren är sjuk
Om läraren är sjuk försöker vi i första hand hitta en vikarie. Om det inte lyckas ställs kurstillfället in. Enstaka kurstillfällen tas inte igen. 

Återbetalning av kursavgift
Enstaka avbokade eller inställda kurstillfällen återbetalas inte. Om du avbryter kursen återbetalas inte kursavgiften, annat än vid långvarig sjukdom och mot uppvisande av sjukintyg. Enstaka kurstillfällen som kan falla bort återbetalas inte. Vid lagstadgade utrymningsövningar arrangerar vi ett nytt kurstillfälle om det berör en kortare kurs. Vid längre sjukdom, gäller både kursdeltagare och lärare, återbetalas den del av kursen som inte utnyttjats, men antalet kurstillfällen som återstår ska överskrida 1/3 av kursen. 
Belopp lägre än 15 euro återbetalas inte.

Påminnelse inför kursstart 
Vi skickar ut påminnelse via sms inför kursstart. Kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt kursbokningssystem www.medis.ax 
Brådskande ändringar exempelvis inställd lektion eller byte av kurslokal meddelas via sms. 

SSB
Sjömansservicebyrån ordnar kurser i samarbete med Medis. Kurserna som är märkta SSB är endast för medlemmar i Sjömansservicebyrån och är för det mesta avgiftsfria.

Försäkringar  
Våra kursdeltagare är inte försäkrade via Medborgarinstitutet i Mariehamn. Kontrollera att du har en egen giltig olycksfallsförsäkring. 
 
Lov under höstterminen 
Kursuppehåll under höstlovet 19-20/10 samt under självständighetsdagen den 6/12. Höstterminen slutar den 15/12. 
 
Kursintyg  
I samband med kursavslutning kan du få ett kursintyg för genomförda kurser hos Medis. På grund av datasäkerhetsförordningen anonymiseras dina personuppgifter efter en tid av inaktivitet. Därefter är det inte längre möjligt att skriva ut kursintyg. Beställ därför ditt kursintyg i samband med kursavslutningen. Kontakta Medis kansli eller mejla medis@mariehamn.ax 
 
Uthyrning 
Klassrum, festsalen och undervisningsköket går att hyra för privata arrangemang. Vi har ofta lediga utrymmen under veckosluten. Kontakta Medis kansli för prisuppgift.