Info på svenska

SFI kurser 8

Svenska för inflyttade

Medis ordnar kurser i svenska för inflyttade.
SFI – svenska för inflyttade
Kurserna är heltid. De finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland (AMS).

Ansökan görs hos AMS
Kurserna på CERF-nivå A1-B1.1 startar i april, augusti och oktober om tillräckligt antal sökande finns. Se AMS hemsida för aktuella kursstarter.

SFI: ansökan

Läs broschyren för Svenska för inflyttade här

 

Allmänna språkexamina

Anmälan till allmänna språkexamina i svenska ansökan from 1.2.2024

Mer information, avgifter mm.

Det finns också testmaterial så du kan träna här

 

SIA – svenska för inflyttade i arbete
Medis skräddarsyr undervisning för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. Kurserna på CERF-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper delvis på deltagarnas arbetstid och delvis på fritid.

Läs broschyren för Svenska för inflyttade i arbete här.

 

SUAS
Läs informationsbladen för svenska för inflyttade utan arbetsmarknadsstöd
OBS! Ansökningen stängt

Svenska/Swedish

Engelska/English

Ukrainska/українська