Skapa en äng! (F)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

25,00 €

Skapa en äng! 

En kurs riktad till dig som vill lära dig grunderna för ängsslåtter med traditionella redskap. Vi träffas vid två tillfällen under våren för att lära oss om slåtterängarnas sammanhang och funktion i jordbrukets kretslopp. Vi lär oss om ängarnas centrala roll i kulturlandskapet och dess viktiga funktioner för biologisk mångfald. Vi går igenom vilka hot som finns mot våra kvarvarande ängslandskap och varför kunskapen om ängsslåtter med traditionella redskap är viktig.

Två teoripass i Mariehamn följs av frivilliga fysiska slåtteraktiviteter vid Jan-Karlsgården i Kastelholm under våren och sommaren. I mitten av april träffas vi för vårfagning av ängen. Strax efter midsommar sker en slåttertalka då ängen slås med lie. Under juli torkas det slagna  höet på snesar.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

25,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Jonas Karlsson, Maija Häggblom

Tidpunkt

02.04.2024 - 13.04.2024

Tisdag 18:00-19:30
Lördag 09:00-14:00

Lektioner: 11  (3 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Tis 02.04.2024 18:00-19:30
Mariehamn - Ålands kulturhistoriska museum
Tis 09.04.2024 18:00-19:30
Mariehamn - Ålands kulturhistoriska museum
Lör 13.04.2024 09:00-14:00
Sund - Jan Karlsgården - Kastelholm

Plats

Mariehamn - Ålands kulturhistoriska museum
1 Storagatan, 22100 Mariehamn
Sund - Jan Karlsgården - Kastelholm
Kastelholm, 22520 Sund