Samarbetskommuner

Kontaktpersoner i samarbetskommunerna             

Varje kommun har en kontaktperson som ger information om kurserna och annat som gäller Medis verksamhet. Kontaktpersonen är till för dig. Om du har särskilda önskemål eller synpunkter på kursutbudet vänd dig till din kontaktperson. Anmälningar till alla kurser runt om på Åland administreras av Medis kansli i Mariehamn. Boka din kurs via www.medis.ax eller ring kansliet 018-531 620. 

Brändö Brändö Linda Karlström   050-599 2237 
Eckerö Eckerö Miina Fagerlund   0457-342 5119 
Finström Finström Tuire Granesäter 41 664 0457-361 3013
Föglö Föglö Agneta Raitanen   0457-382 3389 
Geta Geta Helena Nyback 49 351 (biblioteket: ti-to) 0457-342 5674 
Hammarland Hammarland Marie Seppälä   0457-345 2315
Jomala Jomala Annica Löfroth   0457-326 6422 
Kumlinge Kumlinge Alexandra Blomquist   0457-361 3906
Kökar Kökar Madelene Ahlgren-Fagerström 55 724  
Lemland Lemland kontakta Medis kansli    
Lumparland Lumparland Gunilla Nyholm 359 037 (biblioteket)   
Saltvik Saltvik Malin Åberg 48 534 (biblioteket)  
Sottunga Sottunga Jenny Nylund 040-189 0700  
Sund Sund Malin Ölund 018 45978 (biblioteket)  
Vårdö Vårdö Lisbeth Lindfors 0457-053 7066